Gebruikers van WIS Talent Manager

WIS Talent Manager wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met een groot aantal onderwijsinstellingen.

Zij participeren in de expertsessie en denken mee over de roadmap.

Door deze gezamenlijke manier van ontwikkelen is het wederzijdse succes gewaarborgd. WIS Talent Manager wordt ingezet voor professionalisering van PO tot ROC's en van grote scholengroepen tot kleinere individuele onderwijsinstellingen.